Registrants List

NUM First Name Last Name Registration Date Org. eller firma: Bransje / Kategori: Vareutval / aktivitetar:
1 Skillingsbakeriet Lars Berner Rødne mån 18.12.2023 917227861 Mat Baker div. skillingsboller på staden, har med kavring (som er gamal skipskost), og sel kaffi.
2 Harald Ole Brobakke laur 30.12.2023 Andre relevante kategoriar Malerier, teikningar
3 Elisabeth Søberg tys 20.02.2024 Perle Betta V/Elisabeth Søberg Tradisjonshandverk Perlebroderi til Hardangerbunad, samt utstyr. Og litt smykker