Print Braute S/Y
Båttype other
Lengde I opplag/På Hfs/Under restaurering
Listing status Påmeldt 2019