Print Reidulf 2 M/S
Båttype other
Lengde I opplag/På Hfs/Under restaurering
Listing status Påmeldt 2019