Ægirsdottir


 Folkedal
Påmeldt 2018
Ægirsdottir
Påmeldt 2018
Ægirsdottir
Påmeldt 2018
Ægirsdottir
Påmeldt 2018
Ægirsdottir
Påmeldt 2018
Ægirsdottir
45 fot fiskeskøyte
Eigar : Anders Rongve

VETERANSK(l)VTA «tEGIRSDOTTIR» «JEgirsdottir» brukes na til rekreasjon og fisketurer i Hardanger. Men vi har en tanke om a folge i shetlandsbussenes kj¢1vann med en veteranseilas til Scalloway varen/ sommeren 2019. Foreningens formal:
«Gjennom interesse for gamle trebater og kystkultur skape loka/e aktiviteter rettet mot ivaretakelse av veteraner, og aktiviteter som fremmer kunnskap om og engasjement for veteraner fra

 

Byggear: 1947
Lengd: 45 fot
Dybde: 1,90 m
Vekt: ca 25 T Bygget ved John Lieng Batbyggeri,Rognan i Salten Kommune etter tegninger fra de sakalte «Statsbatene» Skroget er av kryssertype, kravellbygget i furu pa spant. Det er kun foretatt sma ytre ombygginger, innvendig er deler av lasterommet tatt i bruk som soveplass. Motor er byttet til en Volvo MD708 - 140 HK Tidligere registrert som fiskefa rt0yet
Nordlys - N26AH

 

 

Specifications
BåtID : 60
Listing status: Påmeldt 2018
No location available
---

Please past text to modal