Frimann M/S


 Vinnesvågen
Påmeldt 2019
Frimann M/S
58 fot kutter
Eigar : Vinnesvågen Kystlag

Fartøyet kom til Vallevik 2019:

Båtnamn: mk Frimann
Heimehamn: Vallevik
Har delteke tidlegare? Nei
Båttype: Hardanger kutter
Lengde i fot: 57
Lengde i meter: 18
Breidde i meter: 4.5
Djupgåande i meter: 2.5
Maskintype og hk: Volvo tmd 100 a
Båtbyggjar og stad: Styrk Winsenth, Os
Kort historikk: Bygd som seilkutter på 20 talet under navnet Populær. Forlenga på tredve talet og montert Volda semidiesel. Lokalisert på Sunnmøre i lang tid. Delvis under Sunnmøre museum. Forlenga

 

2018: Saksa frå: http://norsk-fartoyvern.no/medlem/frimann/

//

MK «FRIMANN» er bygget av Størk Winsents, Fana, i 1920. Rundt 1950 ble fartøyet overtatt av Partsrederiet Nils Ramsvik, Aure, og utrustet for reketråling. Samtidig ble en hydraulisk lavtrykkswinch montert sammen med en lukekarm i stål. På 70-tallet ble fartøyet solgt til Odd og Edvar Brattøy, Frei.

Semidieselmotoren ble skiftet med en brukt Volvo Penta. Andre endringer fartøyet har gjennomgått er en forlenging av skroget, sannsynligvis i 1948. «Frimann» var i drift som reketråler frem til eierne fikk tilsagn om kondemnering i 1985.

Foreningen Frimanns Venner overtok ansvaret for fartøyet våren 1986, og søkte om fritak fra opphugging. Dette ble innvilget i desember 1989. En forutsetning for å bli fritatt fra komdemneringsordningens destruksjonskrav var at Nordmøre Museum stod som eier, og at div. bruksheftelser ble tinglyst. Foreningen Frimanns venner underskrev en bruks- og disponeringsavtale med Nordmøre Museum i 1990.

All restaurering og istandsettelse er med få unntak gjort av Foreningen Frimanns venner, som også står for drift og vedlikehold av fartøyet. Arbeidet har pågått i om lag 15 år, og har hovedsakelig vært privatfinansiert. Noe av det som er gjort i perioden 1987 – 2002: Fordekk med dekksbjelker og styrbord bjelkevei er fornyet. Åtte hudplanker, samt flere spant er fornyet. Deler av skansekledning er skiftet. Det samme gjelder delvis topprekke og «svinerygger».

Rundt 200 spiker er skiftet i hudplank og fartøyet har ny stråkjøl. Størsteparten av styrehuset er skiftet, mens mye av det innvendige originale panelet er bevart. To master med bommer og gaffler skiftet ut, samt en del beslag. Fartøyet har galeasrigg.

Intensjonene er at «Frimann» skal være en typisk 50-talls fiskekutter og fartøyet skal tas vare på i utformingen fra perioden etter 1948.

//

Specifications
BåtID : 56
Listing status: Påmeldt 2019
No location available
---

Please past text to modal