Sjøleik


 Oslo
Påmeldt 2018
Sjøleik
45 fots kryssar
Eigar : Karl Pudik

Snurrevadsfiske og reketrål bygd i 1938 av Julius Tjørve i Farsund. Under krigen sto skuta ut frå Tananger og frakta 19 personar i sikkerheit til Skottland. Har også vore smuglarbåt i spelefilm og fyrste norske båt gjennom Kvitsjøkanalen, på reise frå Arkhangelsk til St. Petersburg i 1994. Totalrestaurert frå 2007 til 2010. Verna av Riksantikvaren i 2008. Fyrste båt i Grunnlovskonvoien 2014. Sjøleik byrja ved Nordkapp 5. mars og er no på veg mot heimhavna i Oslo.

Specifications
BåtID : 48
Listing status: Påmeldt 2018
No location available
---

Please past text to modal